APIAHF

Alam mo ba na ang Mayo ay Hepatitis Awareness Month? Nagsama kami ng ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa mga pinakakaraniwang uri ng virial hepatitis na matatagpuan sa United States, at kung saan makakahanap ng mga testing center at mga provider ng bakuna.

Did you know that May is Hepatitis Awareness Month? We’ve included a few key facts about the most common types of virial hepatitis found in the United States, and where to find testing centers and vaccine providers.