APIAHF
Download

Hepatitis Awareness Infographic (Tagalog)

Fact Sheet, FAQ, Infographics

Alam mo ba na ang Mayo ay Hepatitis Awareness Month? Nagsama kami ng ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa mga pinakakaraniwang uri ng virial hepatitis na matatagpuan sa United States, at kung saan makakahanap ng mga testing center at mga provider ng bakuna. Did you know that May is Hepatitis Awareness Month? We’ve included a few…