APIAHF

Bạn có biết rằng Tháng Năm là Tháng Nhận thức về Bệnh Viêm Gan? Chúng tôi đã bao gồm một số thông tin quan trọng về các loại viêm gan vi rút phổ biến nhất được tìm thấy ở Hoa Kỳ và nơi để tìm các trung tâm xét nghiệm và nhà cung cấp vắc xin.

Did you know that May is Hepatitis Awareness Month? We’ve included a few key facts about the most common types of virial hepatitis found in the United States, and where to find testing centers and vaccine providers.