APIAHF
Download

Hepatitis Awareness Infographic (Vietnamese)

Fact Sheet, FAQ, Infographics

Bạn có biết rằng Tháng Năm là Tháng Nhận thức về Bệnh Viêm Gan? Chúng tôi đã bao gồm một số thông tin quan trọng về các loại viêm gan vi rút phổ biến nhất được tìm thấy ở Hoa Kỳ và nơi để tìm các trung tâm xét nghiệm và nhà cung cấp vắc…

Vietnamese Cover.jpg
Download

The Health Care Law and You (Vietnamese)

Webinar

The Health Care Law and You is a presentation developed by the U.S. Department of Health and Human Services to educate community members about the benefits of the Affordable Care Act. This resource has been translated by the Office of Public Engagement at the Centers for Medicare & Medicaid Services into the following languages: Chinese,…

Vietnamese Cover.jpg
Download

The Health Care Law and You (Vietnamese)

Presentation

The Health Care Law and You is a presentation tool developed by the U.S. Department of Health and Human Services to educate community members about the benefits of the Affordable Care Act. This resource has been translated by the Office of Public Engagement at the Centers for Medicare & Medicaid Services into the following languages:…